Projecten

Tutti Frutti is het Vlaamse project rond schoolfruit, en maakt deel uit van het Europese schoolfruitprogramma. Het principe is eenvoudig: de school kiest een vaste dag in de week waarop alle leerlingen samen een lekker stuk fruit of groente eten als tussendoortje.

Onze school koos maandag als gezonde dag waarop de leerlingen hun koeken en frisdrank thuislaten en gezonde snacks of tussendoortjes mee naar school brengen.

Deze vaste dag vormt een opstapje naar een voedingsbeleid op school met als doel jongeren meer fruit of groente te doen eten.

"De komende generatie van jongsaf aan vertrouwd maken met en aanzetten tot ondernemingszin, via initiatieven die een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, voor meer welzijn en welvaart in Vlaanderen."

Vlajo ontwikkelde het 4D pedagogisch plan. Dit staat voor: Dromen, Doen, Durven, Doorzetten. Dit zijn de vier basiswaarden waarop ondernemerschap gebouwd wordt.

Elk talent is waardevol. Vlajo wil dat jongeren hun eigen potentieel ontdekken en doorheen de 4D+ doorleefde groeilijn hun talenten verder uitbouwen.

Naargelang een student verder opschuift in zijn onderwijsloopbaan wordt telkens een ander deel van het pedagogisch plan belicht.