Instapdata

Instapdata schooljaar 2018-2019

Klik hier om de vrije plaatsen te bekijken.

Voor wie?

  • Voor alle kinderen geboren in 2016
  • Voor alle kinderen die in het schooljaar 2018-2019 naar een andere school wensen te gaan

Wanneer?

Periode 1

Broers/zussen en/of kinderen van personeelsleden kunnen inschrijven met voorrang vanaf maandag 5 februari 2018 tot en met vrijdag 23 februari 2018.

Periode 2

Nieuwe inschrijvingen beginnen vanaf maandag 5 maart 2018 tot en met vrijdag 16 maart 2018 apart voor (zie uitleg hieronder) indicator en niet-indicatorleerlingen.

Niet ingeschreven? Geen paniek!

Vanaf maandag 16 april 2018 vrije inschrijvingen voor iedereen.

• Indicator leerlingen zijn:

° Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage ° Kinderen die geplaatst zijn ° Kinderen van rondreizende ouders ° Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs

• De andere leerlingen zijn niet-indicatorleerlingen.

De bedoeling van voorrang geven aan indicator leerlingen en niet-indicatorleerlingen is om in een school een sociale mix te krijgen: alle leerlingen krijgen er een plaats.

Er zijn 7 instapdata:

  • eerste klasdag september
  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • na het weekend van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart

Maximumcapaciteit:

2017-2018


2018-2019