Instapdata

Instapdata en inschrijvingsperiode schooljaar 2022 - 2023

Klik hier om de vrije plaatsen te bekijken.

Voor wie?

  • Voor alle kinderen geboren in 2021

  • Voor alle kinderen die in het schooljaar 2023 - 2024 naar een andere school wensen te gaan

Wanneer?

Periode 1

Broers/zussen en/of kinderen van personeelsleden kunnen inschrijven met voorrang vanaf maandag 23 januari tot 17 februari 2023

Periode 2

Nieuwe inschrijvingen beginnen vanaf maandag 28 februari 2023 tot en met vrijdag 21 maart 2023 apart voor (zie uitleg hieronder) indicator en niet-indicatorleerlingen.

Niet ingeschreven? Geen paniek!

Vanaf maandag 23 mei 2023 vrije inschrijvingen voor iedereen.

• Indicator leerlingen zijn:

° Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage ° Kinderen die geplaatst zijn ° Kinderen van rondreizende ouders ° Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs

• De andere leerlingen zijn niet-indicatorleerlingen.

De bedoeling van voorrang geven aan indicator leerlingen en niet-indicatorleerlingen is om in een school een sociale mix te krijgen: alle leerlingen krijgen er een plaats.

Er zijn 7 instapdata:

  • eerste klasdag september

  • na de herfstvakantie

  • na de kerstvakantie

  • 1 februari

  • na de krokusvakantie

  • na de paasvakantie

  • na het weekend van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart